Dyreliv på Garden

  Dyreliv på Garden -innlegg startet 22.10.2017   Piggsvin Piggsvin er det ikke ofte jeg har påtruffet her på garden – kun en gang før for ca 10 år siden .Piggsvinet likte seg ikke når jeg kom for nær med kameraet. Bilde : Tatt ved potetkjeller til husnummer 62 Bilde…

Les mer

Skogplanting på Stånganeset

Skogplanting på Stånganeset : I 1930-årene besøkte vi ofte stedet -dengang var det beitemark for ungdyr. I sørenden og på øst siden i skråningen ned mot sjøen sto det 5-6 trær av ukjent sort. Vi så ingen som lignet dem rundt om ellers. Trostene laget sine reir i dem ,…

Les mer

Radon forekomst Vikshåland

  Radon forekomst Vikshåland Lys gul farve på kartet nedenfor : Moderat til lav Radon aktsomhet Lys grå farve på bildet nedenfor : Usikker Radon forekomst   OBS ! Kartet nedenfor blir ikke vedlikeholdt for eventuelle oppdateringer – for oppdatert informasjon gå inn på denne nettsiden : http://www.miljostatus.no/kart    …

Les mer

Klyngetun

Klyngetun  – Dette innlegget er i startfasen pr. 02.05.2018 Hva er et Klyngetun ? Ett klyngetun er en betegnelse på et tradisjonelt vestlandsk gårdstun, med mange bruk, og husene til de ulike brukene plassert tett sammen, mer eller mindre uregelmessig i forhold til hverandre, – dvs  uregelmessig klynge av hus omgitt…

Les mer

Kommende innlegg samt informasjon/huskeliste

           -H.O har skrive rettigheter til nettsiden  f.o.m 29.01.2015 -H.O og FiO har mange bilder samt filmsnutter som vil bli publisert etter hvert -Næring nå (N.K.R) ved NN -LhV skriver  om Rehaugane -LhV har takket ja til å ha ansvaret for det Historiske -LhV har skrive rettigheter til siden (Jan…

Les mer