Retningslinjer for publisering

Retningslinjer for publisering av artikler

 • Artikkelforfatterne skal gjøre seg kjent med informasjonen på denne siden.
 • Artikkelforfatterne vurder selv hva som er relevant for publisering.
 • Forfatterne oppfordres til å merke artikler med relevante kategorier før publisering. Meny systemet er avhengig av disse kategorimerkingene. En artikkel kan ha mange kategorier.
 • Bruk gjerne illustrasjonsbilder i artiklene.
 • Artikler med tekst OG bilder er mer interessante enn artikler med bare bilder. Skriv gjerne litt om hva som er avbildet, hvor og når bildet er tatt, osv.

Administrator rettigheter 

 • Administratorne på siden forbeholder seg retten til å vurdere og slette upassende innhold uten varsel, samt rydde i layout og redigere artikler med den hensikt å oppretteholde ett enhetlig utseende på siden.
 • Administratorne skal ikke endre tekst uten å avklare dette med artikkelforfatter på forhånd.

Opphavsrettigheter og aktsomhet

 • Artikkelforfatterne er ansvarlige for innholdet i sine innlegg, og skal signere disse.
 • Det skal tydelig fremkomme hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
 • Kilder skal oppgis når opplysninger er hentet fra andre medier, bøker, skrifter o.l.
 • Direkte sitat / kopi av kilder skal tydelig merkes. F.eks. med kursiv og kildehenvisning i forkant eller etterkant.
 • Når personer omtales så må det vises spesiell aktsomhet.
 • Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.
 • Manipulerte bilder må tydelig merkes som «montasje» eller lignende.
 • Ved bruk av bilder hvor artikkelforfatteren ikke er rettighetshaver så må det på forhånd innhentes godkjennelse av den som eier bildet evt. sjekke at bildet er utgitt under en lisens som åpner for fri bruk. Ellers gjelder samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.
 • Ved bruk av egne bilder så får vikshaaland.no retten til å fritt bruke bildet på nettsiden etter opplasting.
 • Ved bruk av egne bilder som avbilder mennesker så vær oppmerksom på følgende regler:
 • Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, untatt når:
 1. Avbildingen har aktuell og allmenn interesse.
 2. Avbildingen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet.
 3. Bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse.
 • Utgangspunktet her er at situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende for de som er avbildet.

 

 

LOGIN FOR ADMIN OG FORFATTERE

MAIL TIL ADMINISTRATOR

Comments are closed.