FORSØK PÅ ØSTERSOPPDRETT I HAUGAVÅGEN

——————————–1. forsøk—————————–— Kilde : Erling Vikshåland AU og NN satte ut korger med blåskjellyngel inne i Haugavågen ved Landanes. En streng (ca 5mm tykk) ble strukket over en bukt og korgene ble festet til denne. Forsøket startet i 1939 – neste år invaderte tyskerne Norge -om dette har hatt en…

Les mer

Vinter på Vikshåland

Vinterbilder vikshåland Bilde tatt 19.01.2016 – Stånganeset i bakgrunnen Foto : Ole Christian Vikshåland Bilde av Rådyr  – bilde tatt i nærhet til husnummer 62 Foto : FV Vinteren 2010 var snørik Dette bilde er tatt mot nord i svensbrekkå Bildet tatt : 28.02.2010 Foto :   FV

Les mer

Verhanen midvegs i Haugavågen

  Spåmaen Det ruver ikkje stort i Haugavågen skjæret Spåmaen, men til nytte likevel. Med sine omlag 5-6 rutemetrar i godver, og omlag 60-70 cm i høgd då, skiftar det ikkje mykje mellom flo & fjære. Er det ofsaver i vente,  ja då ser ein inkje noko til han –…

Les mer

Flaggermus nytt bekjennskap

Inlegg FrV  Jan.2015 Første gang jeg så dem på Vikshåland var ca 1995 -i begynnelsen ett og annet år,for så å bli observert hver sommer. Flaggermusene starter insektjakten idet kvelden går mot natt. Favorittplassen er jordet nord øst for Kålgardshaugbråtet. For meg synes det å være to typer flaggermus :Type Stor…

Les mer

JAKT & FISKE

FISKE I HAUGAVÅGEN I Bygdebok for Karmøy -Torvastad- Av Birger Kjetland,Redaktør : Arnvid Lillehammer kan vi lese dette :»For folk som har satt seg til her, er det Haugavågen som har vore fiskeplass og sjøhusplass for båt og reiskap frå uminnelege tider». Fritjof Øvrebø skriver i avisinlegg i Haugesunds Avis 19/8-1916»Haugavaajen…

Les mer

Mellomlanding av Sangsvaner

Ble tipset av FiO om sangsvaner – som syntes det passet med ein mellomlanding øst for Snorhaug. Øst for Snorhaug er blitt en gjenganger når det gjelder observasjoner av fugler.Det synes som om graset her er ekstra  grønnt og fristende om våren.Lurer forøvrig på hva som dykker opp neste gang… Sangsvanene i Norge  trekker…

Les mer

Rådyr ett vanlig syn

Rådyr ett vanlig syn Innlegg : F.V. Rådyrene som før var ett heller sjeldent syn (få/ingen observasjoner før ca 1980) – sees i dag periodevis daglig.Tror skille uvanlig til vanlig skjedde omkring 1995 ?? – Grunnen til at de nå liker seg på Vikshåland, er trolig den økende tilveksten av trær…

Les mer

Hund & Katt samt de andre favorittene våre

Hund & Katt samt de andre favorittene våre   Tassen   – blandingshund (Bosted husnummer 56) Kjennetegn : Snill hund Frode & Ole Andreas spiser krabbe,mens mor passer på at vi har det bra,en fin sommerdag mot slutten av 60-tallet.     Bob    -blandingshund (Bosted husnummer 56) Med Bob festet til sykkelen…

Les mer

Sel observert i Haugavågen

Meg bekjent er det observert sel 5 ganger i Haugavågen. Første gang flere av oss så sel var begynnelsen/midten  på 1980-tallet??,mener denne selen ble artbestemt til å være Steinkobbe. Selobservasjon 2 Bildet nedenfor er tatt 28.01.2008 og viser skarv på spåmaen (oppe til venstre)samt pr. d.d.  ikke artbestemt sel. FrV   Selobservasjon 3…

Les mer

Funn av Kvalskjelett i Dokkedalen

Funn av kvalskjelett i dokkedalen – kvalskjelettet ble funnet sommeren 1905 -Like nord om garden Vikshåland, i myra på Ner Haugo (Dokkedalen) har det i nyare tidblitt funne restar av eit kvalskjelett og skjeler som kan tyde på at det har vore eitsund mellom Haugavågen og Bøvikje. Fridtjof Øvrebø skriver om funn av…

Les mer