Utburd til besvær

Kilde : Ådne Utvik  -artikkel i Gardshistorien i Avaldsnes & Torvestad eksempelsamling utgitt av Nord-karmøy Historielag Bakgrunn for historien nedenfor  : Omkring 1880 hadde den ambulerende amtskolen i Rogaland et vinterkurs for voksen ungdom på fast på Avaldsnes , det seinere kommunehuset. Kurset ble styrt av de kjente Lærerne Aasmund…

Les mer

TROLLET SIGGE MED BOSTEDADRESSE REHEIA BLE TIL JOMFRU MARIAS SYNÅL

Kilde : Avaldsnes Norges Eldste Kongesete http://avaldsnes.info/olavskirken/olavssegner/   Tekst : Marit Synnøve Vea Det er fleire segnar knytta til bautasteinen «Jomfru Marias Synål». Ei av dei handlar om Olav den heilage og trollet Sigge: Olav den heilage ville byggje ei steinkyrkje med tårn på kongsgarden sin på Avaldsnes. Sjøl hadde…

Les mer

KULTURMINNER INNENFOR VÅRT OMRÅDE

-Innlegg i stratfasen Kulturminner innenfor vårt område   Kulturminne 1. Sted : Kanes Type kulturminne : Gravminne Datering : Jernalder Vernestatus : Automatisk fredet Kulturminne 2. Sted : Svehaug Type kulturminne : Avkreftet kulturminne Datering : uviss tid Vernestatus : Ikke fredet Kulturminne 3. Sted : Netta Type kulturminne : Bosetning-aktivitesområde Datering : Steinalder Vernestatus…

Les mer

Uvanlig oppdrag

Kilde : Ådne Utvik Bendik & Peder på uvanlig oppdrag En ide om å innlemme bautastein som del av grensegjerede Torvestad/Avaldsnes -førte til at bautasteinen ved den største av gravhaugene på Reheia kunne blitt til småstein  i det nevnte steingjerdet. Jobben med å gjøre om bautaen til steingard ble stoppet –…

Les mer

Presten & huldrekallen

Kilde : Dette sagnet er hentet ifra »Postveien på Nord-Karmøy kulturhistorisk vandring langs den eldste bygdeveien» Kilde og forfatter av skriv :  Ådne Utvik Presten Eirik Leganger på Torvestad hadde ein gong vore på Avaldsnes og helst på presten der. Det var nokre dagar før jul. Då han reid heim om…

Les mer