Flora

Flora ifra vårt område – Innlegg i startfasen

Beskrivelser/tekst – funnsteder  baserer seg på boka
Karmøys flora av Anders Lundberg – retter en stor takk
til Anders for at jeg fikk benytte boka som kilde til dette innlegget.

også brukt som kilde :Kulturlandskap og biologisk mangfald på Haugalandet
Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvernavdelinga 2010 —  forf. Anders Lundberg

 

——————————–Planter ———————————————————–

Blåklokke

Hvor observert : Vest i treet

Foto: FV

Engsmelle

Hvor observert : Dokke vest

Foto : F.V. 04.07.2004

 

Engsmelle

Hvor observert : Øst for kvernhusbekken

 

Foto: FV

Gulmaure

Hvor observert : Vest i treet

Foto: FV

Fuglevikke

Hvor observert : oppe i bakken vest for husnummer 56

Foto :FV 17.07.2019

Hvitkløver

Hvor observert :I hagen til husnummer 62

Foto: FV

Strandnellik

Bilde ifra Haugavågen

Foto: FV

Tiriltunge

Hvor observert :
Egenskap/beskrivelse :

Bilde tatt ved :

Foto: FV

Høymole :

 

Høymole :

 

Hanekam :                                                                                                                                                  Bilde tatt rett nord for Basaberget i strandsonen

Foto: FV

Hanekam :                                                                                                                                                       Bilde tatt inne i vik øst for Straumen                                                                                                                 Foto : F.V.  

 

Mjødurt

Bilde ifra Haugavågen

Foto: FV

Skjørbuksurt

Hvor observert : lite nes ved siste innsnevring før selve Haugavågen
(Landanes siden)

Egenskap/beskrivelse :
Foto: FV  22.04.2019

                                                     Vårkål :

Hvor observert : lite nes ved siste innsnevring før selve Haugavågen
(Landanes siden)

Egenskap/beskrivelse :
Foto: FV  22.04.2019

Hvor observert : lite nes ved siste innsnevring før selve Haugavågen
(Landanes siden)

Egenskap/beskrivelse :
Foto: FV  22.04.2019

Bilde tatt 08.10.2020  »Vest i treet»  Foto F.V.

 

Engkarse ??

 

 

Blodstorkenebb

Bilde ifra : Vest i Treet

Foto: FV

 

Myrtistel ??

Bilde tatt i hagen til husnummer 62

Foto: FV 24.07.2018

Stormarimjelle

Bilde tatt : Rett nordforbi Basaberget ca 10 m ifra Haugavågen

Foto: FV

 

Rød Jonsokblom

 

Hvor observert : Vikshålanssiden av Dokkedalen -ned mot veite

Egenskap/beskrivelse :
Foto :FV 17.07.2019

BITTERBERGKNAPP                                                                            Bilde tatt 10.07.2003 ikke langt ifra kvernhusbekken Foto : F.V.

Tusenfryd :                                                                                                                                                        Hvor observert : øst for kvernhushaugen

Egenskap/beskrivelse :
Foto :FV 02.05.2020

Landøyda :                                                                                                                                                    Hvor observert : Laugaberget

Egenskap/beskrivelse :
Foto :2003

Rødkløver

Hvor observert : ved Vikshålandsveien

Egenskap/beskrivelse :
Foto: FV

Geitrams

Hvor observert :  Vest for husnummer 56

Egenskap/beskrivelse :
Foto :FV 17.07.2019

Skvallerkål ??

 

Bekkeveronika :                                                                                                                                           Hvor observert : Nede ved Haugavågen

 

Nyper

Bilde tatt 21.03.2003 -Dokke vest nede ved Haugavågen

Foto : F.V.

Nyper

Bilde tatt 21.03.2003 -Dokke vest nede ved Haugavågen

Foto : F.V.

 

Raunaber

Egenskap/beskrivelse : Bæra ble brukt til vinlegging
Raunabervin ble karakterisert som frisk og god .
Hvis en ikke hadde selje i nærheten – kunne en bruke
rogn til å lage fløyter.

Bilde tatt 03.08.2003

Haugavågen i bakgrunnen

Bilde F.V.

 

Vendelrot :

 

Revebjelle (hvit)

Hvor observert : Langs Vikshålandsveien – ved kryss ned til kvernhusvikja

Egenskap/beskrivelse :

Foto :FV

Revebjelle (purpurfarvet)

Hvor observert : Langs Vikshålandsveien – ved kryss ned til kvernhusvikja

Egenskap/beskrivelse :

Foto :FV

 

XXXX

Hvor observert : mellom Haugavågen og Hauge bedehus

Foto : F.V 31.05.2020

 

Tiriltunge :

 

Blodtopp

Bilde ifra Haugavågen

Foto: FV

 

Flikkjempe :                                                                                                                                                       

Bilde ifra : Vest i Treet

Foto: FV

 

Røsslyng

Bilde tatt : 01.08.2022   Klubben – vest for Rasmusholmen                                                                              Foto : F.V.

 

Lyng ble brukt til å varme opp bakstehelle – Bakstehella
var enten av stein eller jern.Bakstehelle ble brukt til å bake på.
Bakstehella sto alltid nær skorsteinen – for å lede bort røyken til
det brennbare materiale.

Lyng ble også brukt til å varme opp vannet når de skulle vaske klær
Erling Vikshåland rev lyng oppi heiane for å samle det i ein jutasekk for så å
bære det hjem. Dette var tidlig under 2. Verdenskrig

Lyng var det mye av før (dette er før dyrkingen av utmarka tok til).
Erling kan også huske at en gang under 2. verdenskrig ble det revet lyng
for å fore kjyr & kalver på Vikshålandsgarden.

Lyng

Lyssev

Hvor observert : Torvhodel
Egenskap/beskrivelse :

Bilde tatt ved Torvhodel 30.06.2018

Foto: FV

 

Kusymre (kusom)

Hvor observert : litt utafor vårt område – Ner-Hauge i veikant
Egenskap/beskrivelse :

Bilde tatt 05.05.2020

Foto: FV

 

 

Løvetann 

 

Strandkvann

Hvor observert : Vest i treet
Egenskap/beskrivelse :

Foto: FV

Sverdlilje

Hvor observert : Stånganeset
Egenskap/beskrivelse :

Sverdlilje er en vanlig kystplante . Den er vakker å se på, men formerer seg voldsomt og er veldig giftig.
Ikke å anbefale og ta med hjem for evt. å plante i egen hage.
Den vil raskt fortrenge andre blomster.

Bilde tatt : 24.06.2023

Foto: FV

 

 

Sverdlilje

Hvor observert : Stånganeset
Egenskap/beskrivelse :

Sverdlilje er en vanlig kystplante . Den er vakker å se på, men formerer seg voldsomt og er veldig giftig.
Ikke å anbefale og ta med hjem for evt. å plante i egen hage.
Den vil raskt fortrenge andre blomster.

Bilde tatt : 25.06.2023

Foto: FV

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————-SOPP——————————————————————-

Bilde tatt 10.08.2020

Stånganesskogen

Foto F.V.

Kjemperøyksopp                                                                                                                                                Bilde tatt 10.08.2020 Stånganesskogen
Foto F.V.


Bilde tatt 10.08.2020 Stånganesskogen
Foto F.V.

Bilde tatt 10.08.2020 Stånganesskogen
Foto F.V.


Rød Fluesopp                                                                                                                                              Bilde tatt 10.08.2020 Stånganesskogen
Foto F.V.


Bilde tatt 10.08.2020 Stånganesskogen
Foto F.V.

———————————————-Mose -lav————————————————-

Kystnavlelav   (Umbilicaria spodochroa )                                                                                                                                                                                                                                                                                  Bilde tatt 22.02.2003 rett nord for Basaberget                                                                                                  Foto :F.V.

                                                                                                                                                                   Bilde tatt :rett nord for Basaberget                                                                                                                Foto :F.V.

Bilde tatt : I garden – berg der melkespanna sto                                                                                              Foto :F.V. 12.02.2023

Brun Farve på bildet overfor : svabergslav  ( Anaptychia runcinata )                                                                Grønn farve på bildet overfor : Kartlav (Rhizocarpon geographicum)

Bilde tatt :                                                                                                                                                           Foto : F.V.

Kartlav :

»KARTSTEINEN» VED BÅTALIÅ

Kartlav bærer sitt navn med rette.

Tok disse bildene i 2004
-Har ikke vært der etterpå-får ta en tur nerom igjen for å se hvordan kartet ser ut idag.

Foto : F.V.

Kartlav :

»KARTSTEINEN» VED BÅTALIÅ

Kartlav bærer sitt navn med rette.

Tok disse bildene i 2004
-Har ikke vært der etterpå- Får ta en tur nerom for å se hvordan kartet ser ut idag.

Foto : F.V.


Eføy (Bergflette)                                                                                                                                               Bilde tatt : 04.08.2022    ved Straumen                                                                                                            Foto :F.V.

Rogn (eller lokalt navn Raunabertre)

Hvor observert : Nede ved Haugavågen

Egenskap/beskrivelse : Bæra ble brukt til vinlegging
Raunabervin ble karakterisert som frisk og god .
Hvis en ikke hadde selje i nærheten – kunne en bruke
rogn til å lage fløyter.

Så seint som under 2.verdenskrig ble blad av Rogn karva sammen med
røyk ihvertfall på Avaldsnes – hos oss også ??

Foto: FV

Sitgagran

Arten ble introdusert til Norge for mer enn hundre år siden. Arten var lenge populær, men den er nå ikke lenger ønsket av myndighetene. Det er ikke lov å utplante arten i Norge uten spesiell tillatelse fra myndighetene.Sitkagran kan bli over 700 år gammel.

—————————————————————————————————————————-

Beiteraudskivesopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Bitterbergknapp :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: På strandberga både på nord- og sørsida
av Haugavågen

Engvokssopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Grøn  vokssopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Grå  vokssopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Gul  småkøllesopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Gul  vokssopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Havstarr :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert:

Hjartegras :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: På strandberga både på nord- og sørsida
av Haugavågen

Honningvokssopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Hårsvæve :

Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Kamgras :

Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Kjegle vokssopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

knegras :

Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Kratthumleblom :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :Undervegetasjon
Hvor observert:

Kystbergknapp:

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: På strandberga både på nord- og sørsida
av Haugavågen

Kystmaure :

Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Lappvier :

I 1981 gjorde Anders Lundberg de 2 første funn
av denne arten i Karmøy kommune
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: Nord- & sør  siden av Haugavågen

Lind :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :Edellauvtre
Hvor observert: I bergskort og skråninger ned mot
Haugavågen

Lintorskemunn :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: På strandberga både på nord- og sørsida
av Haugavågen

Lodnerublom :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: I tørrbakkar

Murburkne :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse : Kalkkrevende art
Hvor observert: På berga ved Haugavågen

Mønjevokssopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Mørkkonglys :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :Undervegetasjon
Hvor observert:

Mørktanna raudskivesopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Olavsskjegg :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse : Kalkkrevende art
Hvor observert: På berga ved Haugavågen

Raud honningvokssopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp -denne sopparten er rødlistet
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

raudskivevokssopp:

Egenskaper/beskrivelse : Soppa – denne sopparten er rødlitet
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Saltstarr :

Sandarve :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: I tørrbakkar

Seig vokssopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Skarlagenvokssopp:

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Skjør vokssopp :

Egenskaper/beskrivelse : Sopp
Hvor observert: Landanes -se vedlegg 1 nederst i dette innlegget

Skogkløver :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: På strandberga både på nord- og sørsida
av Haugavågen

Skogsvinerot :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :Undervegetasjon
Hvor observert:

Solblom :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: Beitemarker i nærhet til Haugavågen

Strandlauk :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: På strandberga både på nord- og sørsida
av Haugavågen

Steinstorkenebb :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert: I tørrbakkar

Ålegras :

Observert av Anders Lundberg i vårt område
Håper å ta bilde av planten etterhvert
Egenskaper/beskrivelse :
Hvor observert:

Vedlegg 1.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.