Funn Vikshåland

OBS !

Dette innlegget er i Startfasen –det kan gå en stund før denne
siden er komplett (tekst & bilder)
x i teksten nedenfor betyr manglende informasjon

Funn Netta :

——————————-Funn 1 (Funnsted Netta)—————————————-

Bosetting  :

Enkeltminneart :  Boplass 1 (Funnsted Netta)
Datering : Steinalder
Vernestatus : Fjernet (Automatisk fredet)
KulturminneID  : 72122-1                                                                                              Funn nr. 8941

Beskrivelse fra lokalitet: Boplassfunn. Askel Widvey fant i juni 1963 fragment av øks av grønnstein. I juli foretok museet utgravning. Funn som ble gjort: Fragment av øks av sandstein, flintstykker av skraper og kniv, skive av bergkrystall, avfall av flint og berg- krystall, trekull.

Beskrivelse fra Enkeltminne: Opplysninger fra gjenstandskatalogen: «Boplassfunn fra yngre steinalder på Viks-Håland (gnr. 1,14 – idag år 2021   126/14), Torvastad s. og p. a ble funnet av gårdens eier juni 1963 på lokaliteten «Netta» ca. 25 m SV for huset på eiendommen. De øvrige saker kom fram under museets ettergravning på stedet i juli. f lå i en oval fordypning, 1 x 0,8 m, på det undersøkte felt.»

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 2021-05-09_09-17-36-1.jpg

Stedsangivelse av boplass 1 steinalder Netta

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_3524-1024x683.jpg

Fragment av nakkedelen av båtformet øks                                                           

Periode : Yngre steinalder,mellomneolitikum

Inventarnummer. S8941.a

av grønnstein,formodentlig av Hurva typen,brukket ved skafthullet
og ved nakken (fig.3).
Lengde 6,7 cm
Største bredde  5,x cm

Finner :  Askel Widvey

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_3527-1024x683.jpg

Fragment av nakkedelen av båtformet øks

Periode : Yngre steinalder,mellomneolitikum

yngre steinalder(4000–1700 f.Kr.), mellomneolitikum (3300-2300 f.Kr)

Inventarnummer. S8941.a

av grønnstein,formodentlig av Hurva typen,brukket ved skafthullet
og ved nakken (fig.3).
Lengde 6,7 cm
Største bredde  5,x cm

Finner :  Askel Widvey

——————————-Funn 2 (Funnsted Netta)—————————————-

Enkeltminneart :  Boplass 2 (Funnsted Netta)
Datering : Steinalder
Vernestatus : Fjernet (Automatisk fredet)                                            KulturminneID  : 14695-1

Rester av steinalder – boplass påvist av Askel Widvey i 1965.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er bnm.jpg

Stedsangivelse av boplass 2 steinalder Netta

——————————-Funn 3 (Funnsted Netta)—————————————-

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er gh.jpg

——————————-Funn 4 (Funnsted Netta)—————————————-

Vestlandsøks  (Funnsted Netta)

Vestlandsøks av svart gabbro med hvelvet rygg og rektangulært frontsnitt.
Smalsidene fasettert mot forsiden.Avslag på hver side ved nakken,overflaten
forvitret på ryggen,men ellers et udsedvanlig fin eksemplar.                              Funn nr. 8891.

Lengde 14.4cm
Bredde 5.1 cm
Tykkelse :3.5 cm

Funnet sommeren 1955 ved en kilde 30 meter Nord for hovedhuset ved
lokaliteten Netta på Vikshåland (gnr. 1,14) Torvastad s. og p. av
Finner :  Thor Magne Widvey

S8891
løsfunn fra yngre steinalder/mellomneolitikum fra NETTA KARMØY K., ROGALAND:
Øks (firsidig ) av bergart , var. vestlandsøks C-type«Vestlandsøks av svart gabbro med hvelvet rygg og rektangulært front snitt. Smalsidene fasettert mot forsiden. Avslag på hver side ved nakken, over flaten forvitret på ryggen, men ellers et usedvanlig fint eksemplar. Lengde 14,4, bredde 5,1 og tykkelse 3,5 cm.» I samsvar med beskrivelsen.Mål: Stl: 14,4 cm. Stb: 5,1 cm. Sth: 3,5 cm. Datering: 3300-2300 F.KR.
Funnomstendighet: tilfeldig fremkommet oppkomme. Funnet sommeren 1955 ved en kilde 30 m N for hovedhuset på lokaliteten «Netta» av Vikshåland (gnr. 1,14), Torvastad s. og p. av Tor Magne Widvey.
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N: 6586328 Ø: 287199
Funnet av: Tor Magne Widvey,
Funnår: 1963 .
Katalogisert av: Odmund Møllerop.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er vestl-1024x683.jpg

Vestlandsøks                                                                                                      Funnet og innlevert av  Thor Magne Widvey

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er vø-1-1024x683.jpg

Vestlandsøks                                                                                                      Funnet og innlevert av  Thor Magne Widvey

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er vø.jpg

Stedsangivelse av funn Vestlandsøks

——————-Funn 5 (Funnsted Kvernhusåkeren)—————————————

Funn Kvernhusåkeren

Bosetning :

Informasjon :

Enkeltminneart :  Bolig
Datering : Steinalder
Vernestatus : Automatisk fredet
KulturminneID  : 44392-1

Finner : Funnene var gaver fra eieren av
bruket , Ole Vikshåland

Funn fra stedet :
a-flekkepil av flint
b-liten skraper av flint

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er bvh-1024x683.jpg

Grønsteinøks

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_3523-1024x683.jpg

Grønsteinøks

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_3528-1024x727.jpg

Flintsikkel ?

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_3532-1024x496.jpg

Flintsikkel ?

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_3533-1024x683.jpg

Flintsigd

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er nbj-1024x683.jpg

Flintsigd

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_3541-1024x683.jpg

Flintkniv ?

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_3543-1024x683.jpg

Flintkniv ?

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_3555-1024x683.jpg

Bryne av kvartsitt

Periode : Eldre Jernaler                                                                                        Eldre Jernalder (500 f.Kr. – 500 e.Kr.)

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er IMG_3561-1024x683.jpg

Bryne av kvartsitt

Periode : Eldre Jernaler                                                                                        Eldre Jernalder (500 f.Kr. – 500 e.Kr.)

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er nb-1024x683.jpg

Stykke av spannformet leirkar                                                                                Funn nr :  3446c

Bosetning 2. —–Netta —-  

Informasjon :

B

I boka Karmøys historie 1 av Per Hernes er disse funna nemde:

1. 1 Gravfunn Eldre Jernalder
2. 2 stk Grønsteinøkser
3. 3 stk Vestlandsøkser
4. 1 stk Bryne
5. 1 stk flintkniv
6. 1 stk flintsikkel
7. 2 stk Buplassfunn
8. 1 stk flintsigd
samt diverse flintavslag

Ett søk på universitetsmuseumet i Stavanger gir dette resultatet (se nedenfor)

E-mail er sendt Stavanger 21.08.2015 i håp om å få bilder av gjenstandene.

Museet i Haugesund er også kontaktet (August 2015)- har etterlyst bilder
av funn innlevert dette museet

Gjenstand ▾ Materiale
Avslag flint
Avslag flint/ bergkrystall
Bryne kvartsitt
Bryne bergart
Flekke flint
Leirkar Image of artefact leire/ kleber
Pilspiss flint
Sigd Image of artefact flint
Skraper flint
Skraper bergkrystall
Skraper flint
Spydspiss jern
Spydspiss jern
Stikkel flint
Trekull tre
Øks grønnstein
Øks sandstein
Øks bergart
Øks Image of artefact grønnstein
Øks bergart
Øks bergart
Øks bergart

Disse funnene er ifra oldsaksamlingens tilvekst 1963-Særtrykk av Stavanger museums årbok :

Funn nr. 8906.

Liten flekkekniv av lys grå flint.Retusj til støtte for finger langs øvre del av ryggen.
Lengde: 4 cm

Funnet på Vikshåland (gnr. 1,1),Torvastad s. og p. av :
Finner : Martin Vikshåland  (gave fra finner)

Funn nr. 8907.

Midtstikkel av gråbrun flint.
Lengde 3,5 cm

Funnet på Vikshåland (gnr. 1,16) på det området som nå er kjøpt til flyplass
Finner :Ole Vikshåland  (gave fra finner)

Funn nr. 8941.

Boplassfunn fra yngre steinalder på Vikshåland (gnr. 1,14) Torvastad s. og p.

a.

Fragment av nakkedelen av båtformet øks av grønnstein,formodentlig
av Hurva typen,brukket ved skafthullet og ved nakken (fig.3).
Lengde 6,7 cm
Største bredde  5,x cm

Finner :  Askel Widvey

b.

Lite fragment muligens av øks av sandstein
med plan underside og høyt hvelvet overside.
Muligens Sandhavn type.
Tverrsnitt 3,7 cm

Finner : xxMuseets ettergraving på stedet i juli 19xx

c.

Stykke av skive av mørk grå flint,retusjert
langs nesten hele omkretsen.Formodentlig både
skraper og kniv
Lengde 3,5 cm

Finner : xxMuseets ettergraving på stedet i juli 19xx

d.

Liten nærmest kvadratisk skive av bergkrystall med skraperegg langs to sider.
2 x 2,2 cm

Finner : xxMuseets ettergraving på stedet i juli 19xx

e.

En del avfall av flint og bergkrystall.

Finner : xxMuseets ettergraving på stedet i juli 19xx

f.

Trekullprøve.
Finner : xxMuseets ettergraving på stedet i juli 19xx
f lå i en oval fordyping, 1 x 0,8 m,på det undersøkte felt.

———————————————————————————————————

Askel Widvey har også levert inn funn ifra området rundt
barndomshjemmet på Matland :

Funn nr. 8893.

Vestlandsøks av grønnstein som Gjessing ,1. c. fig. 98.
Lengde 9,0 cm
bredde ved eggen 5,0 cm
Bredde ved nakken 3,6 cm
tykkelse 1,8 cm.

Funnet på Matland (gnr. 32,4 og 14) Avaldsnes s. og p. av
Finner : Askel Widvey.

Funn nr. 8895.

Eggdelen av trinnøks  av grønnstein,nærmest som gjessing,1. c. fig. 45.
Tverrsnittet er regelmessig  ovalt og overflaten helt slipt.
Lengde 10,4 cm
Bredde 4,5 cm
Tykkelse 4,3 cm

Funnet på Matland (gnr. 32,4 og 18),Avaldsnes s. og p.
Finner : Askel Widvey

Funn nr. 8896.

Spissnakket trinnøks av grønnstein,nærmest som Gjessing, 1. c. fig.61,
skadet ved avslag ved egg og nakke.
Lengde 14,4 cm
Bredde 3,9 cm
Tykkelse 3,4 cm

Funnet på Matland (gnr. 32,4),Avaldsnes s. og p. av Askel Widvey.
Finner : Askel Widvey
Innlevert av Paul Widvey

Funn nr. 8838.a.

a. Kraftig flekkeskraper av gråblå flint.Lengde 5,9 cm
b.Liten endeskraper av lys grå flintflekke.Lengde 1,9 cm
c. Liten endeskraper dannet av tilfeldig avslag av grå flint.Lengde 2,5 cm
d. 2 små flintblokker av hvit og grå flint Lengde 1,5 og 1,4 cm
e. Stor samling større og mindre flintklumper mer eller mindre tildannet som blokker.
f. Avslag og flekker av flint

Funnet gjennom lengre tid på forskjellige steder på Matland (gnr. 32,4 og 18),
Avaldsnes s. og p. av Askel og Paul Widvey.Gave fra finnerne.

Nedenfor vises kopi av Odmund Møllerop (Stavanger Museum) sin oppsummering av funn
etter utgravning på Netta – Brevet sendt til Askel Widvey 18.02.1966

Netta 1

Netta 2

På forespørsel til Haugesund museum får vi disse opplysningene :

St. 3446a-d

  1. Spydspiss av jern
  2. Spydspiss av jern
  3. Stykker av spannformet leirkar
  4. Bryne av kvartsitt

St.9006

Flintavslag med grovt retusjert sidekant

St. 8906

Liten flekkekniv av lys grå flint

St. 8907

Midtstikkel av gråbrun flint

St. 8941

  1. Fragment av nakkedelen av båtforma øks av grønstein.
  2. Lite fragment, kanskje av øks av sandstein. Muligens Sandhavntypen.

c, d, e, f     Flint og bergkrystall og trekolprøve

St. 4627

Stenøks av vestlandstype

St. 8891

Vestlands-øks av svart gabbro

St. 4953

Grønsteinsøks av vestlandstype.

St. 9057

  1. Flekkepil av flint
  2. Liten skrapar av flint

St. 6382

Stykke av sagblad av flint

St. 7757

Simpel slegen øks av mørk bergart

St. 8461

Eggpartiet av øks av stein, diabas, ovalt tverrsnitt og slipt over det hele, uvanlig skrå egg.

St. 4088

Eggpartiet av grønstensøks.

Dette er hva vi har av opplysninger om funn fra Vikshåland.
Gjenstandene har ikke vært hos oss. Vi har kun en oversikt.
For mer informasjon må du kontakte Universitetet i Stavanger,
Arkeologisk museum,som har ansvar for alle fornminner i Rogaland.

Havnivåendringer i vår område

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.