Funn av Kvalskjelett i Dokkedalen

Funn av kvalskjelett i dokkedalen – kvalskjelettet ble funnet sommeren 1905

-Like nord om garden Vikshåland, i myra på Ner Haugo (Dokkedalen) har det i nyare tid
blitt funne restar av eit kvalskjelett og skjeler som kan tyde på at det har vore eit
sund mellom Haugavågen og Bøvikje.

Fridtjof Øvrebø skriver om funn av kvalskjelett I ett Innlegg i Haugesunds Avis ,februar 1917 samt
Stavanger Aftenblad 11/4 -1906.

Teksten nedenfor er fra Stavanger Aftenblad (1906)

I en myr paa Nedrehauge fandtes siste sommer flere dele af et svært hvalskelet.Benene laa nede
i blaaleren tæt ved en liden bakkeskrænt.Der var blant andet et fossilt ribben, som blev indsendt til
Bergens museum,der bestemte det som det høire ribben af knølhvalen.
Der er antakelig gaaet en 8-10,000 aar,siden denne hval strandede her,hvor nu Nedrehauges agre og enge
breder sig.Strax nedenfor findes ogsaa store skjællag.Især mya truncata

I en bok om Fritjof Øvrebø –»En europeer fra Karmsund» utgitt i 1954 skriver han dette :

I en aaker ved Nerhaugo fandt man for nogen aar siden et fossilt hvalskelet nede i leiren.Myrsænkningen
her har i en tidligere jordperiode dannet en vik af Haugavaagjen: Og saa har hvalen i hine fjærne tider jaget
efter en sildestim, kanske jaget lige op i stranden her og er blet liggende.
Og i vore dager gik plogen og harven over de vældige ryghvirvler og ribber.Nu findes de forresten
paa Bergens museum.Saa den hvalen kom da til værdighet ligevel, men først længe efter
sin død ! Det er en skjæbne som ofte rammer de store !—

Carl Fredrik Kolderup (professor i geologi) skal ha »gravet ut et hvalskjelett
av sildehval» som lå ca 6 meter over havet øst for Haugavågen.Sildehval heter idag Finnhval.

I Bergen museums aarbog 1907 kan vi også lese om kvalfunnet

Lige indenfor den indre del af Haugevaagen har jeg i sin tid 
udgravet dele af et hvalskelet, der laa i en lerafleiring ca. 6 m. o. 
h. De fundne dele, der viste sig at tilhøre et eksemplar af silde- 
hvalen var følgende: 1 skulderblad, høire albuben, 1 plovskjærben 
og 2 lændehvirvler, 2 ribben samt et lidet brudstykke af tredie 
ribben. Skeletdelene er nu udstillet i den geologiske samling i Ber- 
gens museum.

Bildene nedenfor er sendt over ifra Bergen Museum 18.11.2016
Bildene viser tre kvalvirvler av knølkvalen funnet i Dokkedalen.
Bilde av ribbeinet vil bli publisert senere -samt forhåpentligvis datering av disse
(C-14 datering)

Finnhval eller Knølkval – får prøve å finne utav dette

kvalbein-2

Kvalvirvler plassert i reol på Bergen Museum

kvalbein-1

Kvalvirvel plassert i reol på Bergen Museum

kvalbein3

Kvalvirvel plassert i reol på Bergen Museum
(utsnitt av bildet overfor)

Tillegg :  FrØ’s Innlegg i Haugesunds Avis ,februar 1917 vil bli publisert senere.

haugavagenf

Funnet av kvalskjelettet hadde også Nasjonal interesse – artikkelen nedenfor er hentet ifra Fredrikstad tilskuer 15.10.1906

——————————————————————————————————————–

Sjeldent funn av Nebbhval ved Stangevågen i 1895

En dag i september måned 1895 fant Ole O. Landenæs en hval på omkring 7 alen ( ca 4,4 meter) flytende i stranden ved Stangevågen. Det var ett eksemplar av den her sjelden forekommende nebbhval.

Lærer Døsseland kjøpte hvalen for Bergens museum som betalte den med 40 kr. En annen hval som mentes å ha vært i lag med den føstnevnte, søkte samme dagen land ved Feøy og ble skutt der. Også den kjøpte Døsseland for Bergens museum og betalte den med 25 kroner.

Kilde overfor : Haugesund dagblad 01.08.1942

OBS !

Finnmarksposten, tirsdag 14. januar 1896 omtaler funnet av disse hvalene som Nordspisshval (Mesoplodon bidens) – samt spesifiserer funndato til : 29.08.1895 – lengden på hvalen varierer også i de to avisinnleggene.

Skal prøve å få oversendt bilder ifra Bergen av denne hvalen.

Legger ved brevveksling mellom meg og Bergen museum

Denne E-Posten ble sendt til Bergen Museum den. 09.11.2016

Hei !

Håper Dere kan se på dette !

Dette må vel være en av de mest spesielle henvendelsene Dere noengang har mottatt…….

Gjeder :

Fossilt ribben, som blev indsendt til Bergens museum,der bestemte det som det høire ribben af knølhvalen.

Dette ble innsendt av Fridtjof Øvrebø i 1905 eller 1906 !!

Finnes dette fremdeles i Deres museum -og hvis, kunne Dere sende 4-5 bilder av dette ??

Jeg holder på med lokalhistorie ifra vårt område som er garden Vikshåland på Karmøy.Nettsiden

vår er www.vikshaaland.no der funnet av kvalbeinet er omtalt føreløpig uten bilde.

Spørmål 2.

Dersom det er mulig å søke på Fridtjof Øvrebø -kan Dere sjekke om han kan ha levert

inn flere funn til Deres museum

m.v.h.

Frode Vikshåland

Litt mere tekst angående kvalskjelettet.

Fridtjof Øvrebø skriver om funn av kvalskjelett I ett Innlegg i Haugesunds Avis ,februar 1917 samt Stavanger Aftenblad 11/4 -1906.

Teksten nedenfor er fra Stavanger Aftenblad (1906)

I en myr paa Nedrehauge fandtes siste sommer flere dele af et svært hvalskelet.Benene laa nede i blaaleren tæt ved en liden bakkeskrænt.Der var blant andet et fossilt ribben, som blev indsendt til Bergens museum,der bestemte det som det høire ribben af knølhvalen.

Svar ifra Bergen Museum den. 11.11.2016

Jeg har ansvar for samlingen av jordfunnet skjelettmateriale ved Universitetsmuseet og har fått oversendt din forespørsel ang et hvalbein (ribbein) fra Vikshåland på Karmøy.  I de senere år har vi overført diverse beinfunn fra Karmøy; fra museets geologiske magasin og utstillinger til den sub-fossile osteologiske samlingenen. Mange av beina hadde lite informasjon knyttet til seg og jeg finner ikke Vikshåland nevnt.

Hvalbein fra Karmøy som er registrert hos oss og finnes i vårt magasin. Trolig er det alle fossile hvalbein fra Karmøy som finnes ved Universitetsmuseet.  (All informasjon vi har om disse funnene er tatt med i oversikten.)

 • Journalnummer (JS) 320 Haugevåg I, Karmøy.  Funnet 6 m.o.h.  Scapula (skulderblad) av stor hval. Fra geologisk preparant Søgnen. Beinet har vært museets utstillinger og er muligens kommet inn tidlig på 1900-tallet.
 • JS 1201 Haugevåg, Karmøy. Diverse bein av stor hval, deriblant en lendehvivel av stor hval. Har tidligere vært i museets utstillinger. (Jeg tror denne kan høre sammen JS 320.)
 • JS 1680 (tidligere journalført som BM 1086 i museets journal). Radius av stor hval fra Karmøy. Innkommet i 1895.
 • JS 1586 Hauge, Torvestad, Karmøy. Funnet 4 m dypt, i leire,  ca 6  m o.h.  Reingevir. Innkommet (1900-20) fra Fridtjof Øvrebø via geolog Kolderup.
 • JS 1588 Storesund, Karmøy. Reingevir, funnet 30-40 fot o.h.
 • JS 1589 Storesund, Karmøy. Reingevir (merket 65). ( Kan høre sammen med JS 1588).

Oversikten viser altså at kun et bein er registrert som innkommet fra Fritjof Øvrebø. Men ettersom Øvrebø i første del av 19-tallet var svært aktiv mht utgraving og innsamling av diverse, kan det godt tenkes at flere av de øvrige funn er kommet inn fra han. Hvis du har informasjon som kan knyttes til noen av funnene vil jeg sette stor pris på å få vite om det.   Mvh Anne Karin Hufthammer

B

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.